Zgłoszenie na świetlicę

 

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą zgłosić dziecko na świetlicę poprzez wypełnienie i zwrot do wychowawcy klasy >>FORMULARZA ZŁOSZENIA (plik do wydruku)<<. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza.

 

Rodzice uczniów zerówki mogą oddawać wypełnione zgłoszenia już od 26 sierpnia. Pozostałe zgłoszenia będą zbierane w pierwszym tygodniu roku szkolnego, o czym przypomną wychowawcy klas. Jak najwcześniejsze zebranie wszystkich zgłoszeń powzwoli nam odpowiednio zaplanować pracę świetlicy.

 


 

UWAGA! Wszelkie zmiany dotyczące czasu pobytu dziecka w świetlicy i jego powrotu muszą być podane pisemnie w zeszycie informacji (dzienniczku ucznia). Wychowawcy świetlicy nie będą Nie będą uwzględniane informacje ustne podawane telefoniecznie lub przez dzieci i osoby trzecie.

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Zgłoszenie na świetlicę. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http