Zagrajmy o sukces

 

W roku szkolnym 2010/11 nasza szkoła przystąpiła do projektu ?zagrajmy o sukces? współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

sukces 1

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywają się w następujących blokach tematycznych:

Zajęcia ICT /Informatyczne/ ? 20% godzin

Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych ? 15% godzin

Języki obce ? 20% godzin

Pomoc psychologiczna ? 15% godzin

Zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie) ? 30% godzin

 

sukces 2

 

Młodzież chętnie uczestniczy w tych lekcjach .Uczniowie są wyluzowani i aktywni.

 

sukces 3

 

 

sukces 5

 

sukces 6

 

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Zagrajmy o sukces. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http