Misja szkoły

 

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby środowiska,

zapewniającą równość szans, obiektywizm i sprawiedliwość.

 

Naszym celem jest przekazywanie rzetelnej wiedzy w atrakcyjnej formie,

rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży.

 

Doceniamy wszystkich uczniów,

opierając swoją działalność nie tylko na uniwersalnych zasadach etyki,

ale przede wszystkim na polskich tradycjach wychowawczych.

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Misja szkoły. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http