Informacja o naborze 2019/2020 (szkoła podstawowa)

 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu (na podstawie zgłoszenia). 

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wniosek, oraz dokumenty potwierdzające ww. kryteria dostępne będą w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Informacja o naborze do szkoły podstawowej. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http