Historia

 

Szkoła w Robakowie Wsi


          Tradycje współczesnej szkoły robakowskiej sięgają XIX wieku.W drugiej połowie XIX w. wybudowano w Robakowie szkołę, w której uczyły się miejscowe dzieci. Budynek tej szkoły znajdował się w Robakowie Wsi. W archiwum znajduje się album nr 4 ze świadectwami szkolnymi datowanymi na 1886 rok oraz spis uczniów rozpoczynający się wpisami z roku 1885. Ze świadectw tego okresu wynika, że dzieci uczyły się takich przedmiotów jak: religia, język niemiecki (czytanie, pisanie, mówienie), j. polski, liczenie. śpiew, rysunek, prace ręczne. Oceniane również było ?prowadzenie, pilność i obecności?. Ocena z języka polskiego figuruje na świadectwach do roku 1888. W spisie uczniów oraz na świadectwach z tych kilkudziesięciu lat przewijają się nazwiska, które i dziś widzimy w dziennikach szkolnych. Pod pierwszymi świadectwami widnieją nazwiska nauczycieli: Kowalski, Wende oraz Niewiada. Księga prowadzona była w języku niemieckim do 1919 roku, w roku 1927 jest adnotacja, że 10 listopada szkoła została zamknięta. Późniejsze wpisy są już powojenne. Na albumach przybito pieczątkę: Powszechna Szkoła Katolicka . Robakowo. pow. Śremski. W 1927 roku pieczątka została zmieniona na: Publiczna Szkoła Powszechna w Robakowie pow. śremski. Ze spisu uczniów wynika, że do 1945 roku do szkoły uczęszczało 1461 uczniów.

szkola budynek

          Kolejny pisemny przekaz na temat naszej szkoły to kronika rozpoczynająca się w roku szkolnym 1957/58. Wynika z niej, że wówczas w szkole uczyło pięciu nauczycieli i już wtedy kronikarz wspomina o problemach lokalowych tej placówki. Potwierdzają to informacje o liczbie uczniów w kolejnych latach.

Rok szkolny 1958/59-185 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1959/60-205 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1960/61-227 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1961/62-231 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1962/63-236 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1963/64-251 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1964/65-264 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1965/66-265 uczniów/ 7 klas

Rok szkolny 1966/67-291 uczniów/ 8 klas

Rok szkolny 1967/68-295 uczniów/ 8 klas

Rok szkolny 1968/69-304 uczniów/ 8 klas

Rok szkolny 1969/70-302 uczniów/ 8 klas

Rok szkolny 1970/71-300 uczniów/ 8 klas

Rok szkolny 1971/72-brak danych

Rok szkolny 1972/73-269 uczniów/ 8 klas

Rok szkolny 1973/74-268 uczniów/ 8 klas

Rok szkolny 1974/75-257 uczniów/ 8 klas

          Zdarzało się, że klasy miały po 50 uczniów. Do roku 1962 kierownikiem szkoły był Stefan Madaliński, a później do roku 1984 Edmund Grobelny. Pierwszego września 1960 uczyło w szkole sześciu nauczycieli, a cztery lata później siedmiu. Kronikarz informuje o planach budowy osiedla przy torach w roku 1960 i nie podobają mu się plany usytuowania nowej szkoły tak daleko od poprzedniego budynku. Jednak na tę chwilę trzeba było czekać jeszcze 25 lat. Lektura kroniki jest bardzo ciekawa, ponieważ dokumentuje ona nie tylko życie szkoły (wycieczki, akademie, zmiany kadrowe oraz remonty w budynku szkoły), ale również fakty z życia wioski (burza nad wsią w 1960 roku, powstanie kiosku ?Ruchu? w 1961 czy zimę stulecia). Wpis z roku szkolnego 1979/80 informuje:
"Dzięki wieloletnim staraniom dyr. szkoły Edmunda Grobelnego, Komitetu Rodzicielskiego reprezentowanego przez obywateli: Czesława Płócienniaka, Teodora Kijaka, Hieronima Skalo, Bogdana Kozłowskiego, Antoniego Odzimka, Jana Nowaka, Czesława Majchrzaka, Stanisława Kujawę, Edwarda Jachnika, wielu rodziców i nauczycieli 2 kwietnia 1979 r. wpłynęło pismo Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Poznaniu o rozpoczęciu w II półroczu budowy nowej szkoły podstawowej w Robakowie. Nowa szkoła została zlokalizowana na gruncie wiejskim Osiedla-północne obrzeże pod lasem. Prace niwelacyjne i wykopy rozpoczęła brygada budowlana RSP Robakowo jesienią 1979 r., która jest podwykonawcą inwestycji; wykonawcą jest Naczelnik Miasta i Gminy Kórnik. Fundusze zabezpieczyło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu w kwocie około 18,5 mil. złotych. 5 października 1985 roku rozpoczął się nowy rozdział w życiu robakowskiej szkoły.

W budynku obecnej świetlicy wiejskiej mieli lekcje uczniowie klas I-III, natomiast w folwarku, który po wybudowaniu obecnego budynku szkoły przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (aktualnie wykupił go prywatny właściciel),w rządówce uczyli się uczniowie klas starszych.

Nowa szkoła w Robakowie Osiedlu

           Szkoła w Robakowie Wsi istniała do 1985 roku. W tym roku oddano do użytku nowy budynek w Robakowie Osiedlu. Do szkoły podstawowej uczęszczały dzieci z Gądek, Robakowa, Dachowej, a po likwidacji szkoły w Kamionkach i Szczytnikach (1998)została ona szkołą zbiorczą. W roku 1999 szkoła została powołana jako gimnazjum. Od tego momentu do roku 2006 parter budynku zajmowała Filia Szkoły Podstawowej (klasy 0-3) w Szczodrzykowie, a piętro gimnazjum. Pierwsi absolwenci opuścili mury gimnazjum w 2002 roku.

Dyrektorzy (kierownicy) szkoły z ostatnich kilkudziesięciu lat:

..... Świątek

Stefan Madaliński (1949?-1962)

Edmund Grobelny (1962-1984)

Wiesława Nagodzińska (1984-1989)

Jolanta Hamrol (1989-1991) Wanda Kordecka (1991-2000)

Małgorzata Siekierska (filia SP -2000-2006)

 

Wicedyrektorzy:

Krystyna Hibner (1984-1991)

Barbara Fluder (1991-1992)

Teresa Dezor (1992-2000)

 

Gimnazjum:

Błażej Chwaliński (1999-2001)

Jerzy Laszewicz (2001-2006)

Bożena Czerniak (od 2006)

Od początku istnienia Gimnazjum W Robakowie uczą w nim Olga Gogolewska, Joanna Majchrzak, Katarzyna Nowacka, Aneta Starosta.Wspomnienia Edwarda Grobelnego

           Ze wspomnień Edwarda Grobelnego (dyrektora szkoły w Robakowie) wynika, że budynek starej szkoły ma ponad dwieście lat (odnaleziono datowaną belkę - budynek jest w tej chwili własnością p. Grobelnego). Starania o budowę nowej szkoły trwały kilkadziesiąt lat. Pierwsza próba miała miejsce w latach sześćdziesiątych, ale na skutek waśni pomiędzy mieszkańcami wsi co do miejsca posadowienia szkoły zaczęto budowę szkoły w Radzewie. Szkoła w Robakowie była najliczniejszą ze szkół wiejskich w powiecie. Były też w niej fatalne warunki. W jednej klasie uczyło się po czterdzieścioro uczniów, przy szkole był ?kombinat? z fermą drobiu, a więc warunki sanitarne oględnie mówiąc były nie do przyjęcia. Kolejna próba budowy szkoły była podjęta w latach siedemdziesiątych. Wtedy postawiono wszystko na jedną karę i postraszono władzę, że jeśli nie przejmą się problemami szkoły to mieszkańcy Robakowa nie będą brali udziału w wyborach do sejmu. Pod tą presją, w towarzystwie notabli z gminy i powiatu zorganizowano zebranie wiejskie (pod opieką ?towarzyszy z UB?). W konsekwencji tych działań, walki rodziców i nauczycieli zaczęto szkołę budować.

Pan Edmund Grobelny opowiedział jeszcze jeden epizod z życia ?starej szkoły?. Chodziło o lekcje religii, które odbywały się murach tej placówki. W Robakowie nie było wówczas kościoła i proboszcz z Tulec (ówczesna parafia) z przyzwoleniem władz zwierzchnich oraz zaangażowaniem dyrektora pana Grobelnego te lekcje zorganizował. Pan Grobelny tak ułożył plan lekcji,że w jeden dzień wikary z Tulec przyjeżdżał i miał z dziećmi lekcje.

                                                                                                                                         opracowała M.Murdza

 

25-lecie szkoły

Dnia 14 października 2010 roku w Dniu Edukacji Narodowej nasza szkoła obchodziła 25- lecie istnienia. Tak naprawdę szkoła w Robakowie ma historię o sto lat dłuższą, a w tym roku świętowaliśmy rocznicę wybudowania nowej szkoły w Robakowie Osiedlu. Po kilkudziesięciu latach nauki dzieci w skandalicznych warunkach, społeczności lokalnej udało się wywalczyć szkołę z prawdziwego zdarzenia. Na uroczystości jubileuszowej nie obyło się bez wzruszeń, był tort i wspomnienia. Wszystko to już niedługo będzie można zobaczyć na ZDJĘCIACH.Plansze o szkole (opracowane przez Olgę Gogolewską)

>> Historia starej szkoły w Robakowie <<
>> Historia szkoły w Robakowie Osiedlu <<
>> Historia szkoły w Robakowie Osiedlu-część 2 <<
>> Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły <<
>> Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych <<
>> Przegląd Małych Form Teatralnych <<
>> Sukcesy sportowe <<
>> Imprezy szkolne - plansza 1 <<
>> Imprezy szkolne - plansza 2 <<
>> Imprezy szkolne - plansza 3 <<

 

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Historia. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http