EduFun

 

Jak w sposób przyjemny utrwalić wiadomości i umiejętności? Spróbuj!

Agnieszka Byczyńska

 

crossword  hangmanquiz    jigsaw    word-scramble    wordsearch

 

FIZYKA

FISZKI: przedrostki wielkości fizycznych (kliknij "Start Session")

MEMO: świat fizyki 1

HANGMAN: pojęcia wprowadzające do fizyki - klasa 1

QUIZ: właściwości materii, cząsteczkowa budowa materii i oddziaływania, wykonujemy pomiary

HANGMAN: pojęcia opisujące ruch

QUIZ: opisujemy ruch

PUZZLE: Archimedes

QUIZ: przemiany energii w zjawiskach cieplnych

QUIZ: ruch drgający i fale

PUZZLE: Isaac Newton

QUIZ: co wiesz o elektryczności statycznej? (już uzupełniony!!!)

ZNAJDŹ POJĘCIA: elektryczność i magnetyzm

MEMO: fale elektromagnetyczne

SCRAMBLE: fale elektromagnetyczne

SLIDING PUZZLE: czy światło białe jest białe? 

KRZYŻÓWKA: powtórka pojęć z kl. 1 - 3 

 

CHEMIA

QUIZ: wewnętrzna budowa materii (informacje, jakie można odczytać z układu okresowego pierwiastków, masa atomowa i obliczanie mas cząsteczkowych, skład atomu, izotopy, rodzaje wiązań)

PUZZLE: układ okresowy pierwiastków

MEMO: symbole i nazwy pierwiastków

HANGMAN: pierwiastki chemiczne

ZNAJDŹ POJĘCIA: reakcje, mieszaniny

KRZYŻÓWKA: węglowodory i ich pochodne

HANGMAN: świat substancji

BIOLOGIA

KRZYŻÓWKA: podstawowe pojęcia, wprowadzenie do biologii organizmów żywych

ZNAJDŹ POJĘCIA: ekologia

HANGMAN: ekologia

PUZZLE: drapieżnictwo 

 

RÓŻNOŚCI

HANGMAN - dziedziny do wyboru (PL)

FISZKI: podział administracyjny Polski (województwo - miasto)

 

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - EduFun. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http