Festiwal światła

obraz oko

 

Uczę się, aby wiedzieć.

Uczę się, aby działać.

Uczę się, aby żyć wspólnie.

Uczę się, aby być.

 

 

?Festiwal światła?

Projekt międzyprzedmiotowy: fizyka - biologia - plastyka - technika - zaj. artystyczne

Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Byczyńska i Przemysław Koliński

Uczestnicy projektu: uczniowie klas I, II i III Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

 

Cele projektu:

- Edukacyjne: utrwalenie zagadnień z optyki (podstawa programowa fizyki), utrwalenie zagadnień dot. budowy oka (podstawa programowa biologii), utrwalenie zagadnień z impresjonizmu i postimpresjonizmu (podstawa programowa plastyki), utrwalenie zagadnień ochrony środowiska (podstawa programowa techniki), utrwalenie zagadnień z fotografii (podstawa programowa zajęć artystycznych).

- Rozwijanie umiejętności: pracy zespołowej, komunikowania się, wyszukiwania, selekcjonowania i analizy informacji, prezentowania wyników swojej pracy, kreatywnego myślenia.

- Zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, podejmowania odpowiedzialności za własną naukę.

- Wdrażanie do planowania i organizacji oraz do oceniania własnej pracy.

- Rozwijanie kreatywności oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej wśród uczniów.

- Promocja i popularyzacja działań kulturalno-artystycznych w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.

 

Harmonogram:

9-10 stycznia 2017 podział uczniów klas III na grupy, przydział grupom tematów do opracowania, sformułowanie praktycznych celów projektu przez uczniów

11-13 stycznia 2017 przydział prac dodatkowych z fizyki chętnym uczniom z klas I i II

do 24 lutego lutego 2017 samodzielna praca uczniów w grupach, konsultacje z nauczycielami prowadzącymi

do 24 lutego lutego 2017 zilustrowanie przedstawionych zagadnień fizycznych na przedmiotach techniczno-artystycznych przez uczniów klas I, II i III, oraz na fizyce ? na podstawie filmu ?Granice światła?

do 6 marca 2017 Konkurs plastyczny ? IMPRESJA

do 3 marca 2017 zebranie prac uczniów, prezentacje na lekcjach fizyki, ocena

6 - 24 marca 2017 wystawa plakatów wraz z ilustracjami ? ?Festiwal światła?

 

Tematy dla grup - uczniów klas III: 

 

1 Jak powstaje cień i półcień?

 • co to jest promień świetlny
 • jak rozchodzi się światło
 • jak powstaje cień i półcień
 • zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca (ilustracje)

 

2. Odbicie światła.

 • powstawanie obrazu w zwierciadle płaskim
 • prawo odbicia
 • rozproszenie światła
 • przykładowe obrazy (ilustracje)

 

3. Jak powstaje obraz w zwierciadle kulistym?

 • rodzaje zwierciadeł kulistych
 • środek krzywizny, promień krzywizny, oś główna
 • skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym
 • pojęcia ogniska i ogniskowej
 • obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe (ilustracje)

 

4. Załamanie światła.

 • rodzaje ośrodków ? gęstość optyczna (przykłady)
 • kąt padania i kąt załamania światła
 • od czego zleży różnica pomiędzy tymi kątami?
 • załamanie światła (ilustracje)

 

5. Co się dzieje z promieniem świetlnym w soczewce?

 • rodzaje soczewek
 • ognisko i ogniskowa soczewki
 • obrazy wytworzone przez soczewki (ilustracje)
 • czy można rozniecić ogień za pomocą lodu?
 • zastosowanie soczewek

 

6. Czy światło białe jest białe?

 • rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu
 • widmo ciągłe światła białego (ilustracja)
 • jak powstaje tęcza?
 • czy można rozszczepić światło lasera?
 • widzenie barwnych przedmiotów

 

7. Kilka faktów o świetle

 • źródła światła
 • przybliżona wartość prędkości światła w próżni
 • prędkość światła jako maksymalna prędkość przepływu informacji
 • laser jako szczególne źródło światła i jego zastosowanie (ilustracje)

 

Temat dla chętnych uczniów klas II (uczniowie klasy IIa mogą przygotować plakat w języku angielskim)

8. Jak Cię widzą?

 • budowa oka ludzkiego
 • jak powstaje obraz w oku (ilustracja)
 • obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone
 • akomodacja oka
 • krótkowzroczność i dalekowzroczność oraz rola soczewek w ich korygowaniu

 

 

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Festiwal światła. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http