Kalendarz roku szkolnego

  2 IX 2019 - uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2010

 14 X 2019 - Dzień Edukacji Narodowej (wolny)

  1 XI 2019 - Dzień Wszystkich Świętych (wolny)

11 XI 2019 - Narodowe Święto Niepodległości (wolne)

... XII 2019 podanie do wiadomości Uczniów i Rodziców zagrożeń i przewidywanych ocen śródrocznych

23 XII 2019 - 31 XII 2019 przerwa świąteczno-noworoczna

 6 I 2019 - ŚWięto Trzech Króli (wolne)

... I 2020 - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

... I 2020 - koniec I półrocza

27 I - 9 II 2020 - ferie zimowe

 ... III 2020 - rekolekcje

 9-14 IV 2020 - wiosenna przerwa świąteczna

... IV 2020 - egzamin ósmoklasiasty

 1 V 2020 - Święto pracy (wolne)

... V 2020 - podanie do wiadomości Uczniów i Rodziców zagrożeń i przewidywanych ocen rocznych

11 VI 2020 - Boże Ciało (wolne)

... VI 2020 - ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

26 VI 2020 - uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

* dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zostaną opublikowane po ich ostatecznym zatwierdzeniu

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Kalendarz. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http